ITINERARI PER ALGUNES DE LES FONTS DE CALDERS

Escollint un seguit de fonts consecutives vàrem crear un itinerari i vàrem anar-hi per tal de marcar cada una d’elles amb el GPS i llavors poder-lo importar als mapes per així tenir el recorregut marcat fixement.
Aquest itinerari consta de 14 km de recorregut.

La ruta que cal portar a terme quan seguim l’itinerari marcat comença des de la plaça major del poble de Calders, estant així en una posició neutre. El recorregut de després a seguir és el següent:

1- Font de les Esmiloses
2- Font Careta
3- Font del Bugader
4- Font de les Quingles
5- Font de les Tàpies
6- Font de l’Avi
7- Font de Santa Anna
8- Font de l’Església de Sant Pere de Viladecavalls
9- Font del Bou
10- Font del Xupet
11- Font de l’Angle


Aquest mapa extret del programa Google Earth consta de l’itinerari pensat per a poder-lo fer per a visitar algunes de les fonts del municipi.Aquest mapa extret del programa Google Earth consta de la ubicació de cada una de les fonts de Calders i de l’itinerari pensat per a poder-lo fer per a visitar algunes de les fonts del municipi.

UBICACIÓ DE LES FONTS DE CALDERS:

Aquest mapa extret del programa Google Earth consta de la ubicació de cada una de les fonts de Calders.
Aquest mapa extret del programa Compe GPS LAND també consta de la ubicació de cada una de les fonts de Calders.

GLOSSARI

Càntir: Recipient on es posa aigua per beure a galet. És més ample de dalt que de baix i té una nança i dos brocs: un de gros per a omplir-lo i un de petit per a beure.

Brollar: Sortir de terra l'aigua, especialment amb una certa impetuositat, formant broll.

Broc: Part d'un recipient en forma de bec o canó per on s'aboca el líquid que conté, generalment aigua, oli o vi.

Safareig: Petita cambra, indret, en una casa, generalment prop de la cuina, on és instal·lat o construït el safareig. Bassa d’aigua construïda per tal de poder-hi rentar la roba.
Fer safareig o haver-hi safareig és una expressió que indica haver-hi xafarderies, enraonies, comentar alguna cosa públicamente.

Gorg: Clot pregon en el llit d'un corrent d'aigua, on aquesta s'entolla o alenteix el curs. Estanyol no permanent que s'allarga seguint l'eix del llit major d'un curs d'aigua. Estany de muntanya relativament petit.

Pica: Recipient còncau fet amb un material resistent destinat a rebre aigua per a diversos usos : l'aigüera de la cuina té dues piquesconstrucció d'una font.

Torrent: Corrent d'aigua, abundant i amb molta força, que s'origina quan plou molt o quan es produeix un desglaç

LLISTA DE REFERÈNCIES:

La majoria d’informació que hem necessitat per a poder fer el nostre projecte de recerca ens l’ha facilitat l’Ajuntament del poble de Calders en forma de fullets i fitxes en les que constaven les dades escencials de cada font.
A part d’aquesta font d’informació, per a poder obtenir un treball perfectament elaborat i estructurat hem utilitzat també les següents pàgines webs:

WEBGRAFIA:

www.edu365.cat

www.enciclopedia.cat

www.optimot.cat

www.avui.cat

www.blogspot.com

CONCLUSIONS

Aquest treball el vàrem començar amb uns objectius en els quals ens proposavem conèixer les fonts una per una i aprendre’n les dades més importants. Vam començar-lo també amb un guió pautat a seguir i amb un calendari establert per a tal de realitzar-ho tot ordenadament i amb temps suficient per acabar el treball.
A la fi del treball podem dir que hem seguit totes les nostres pautes per a la realització del projecte i hem intentat complaure cada objectiu marcat prèviament a l’inici del treball.
Conciderant punt per punt els objectius respecte a tot el treball, no simplement els coneixements a descobrir, sinó també al temps de realització del treball i l’organització d’aquest, hauriem de comentar que el guió que vam realitzar gairebé abans de començar l’hem seguit satisfactoriament i ens ha servit de gran ajuda ja que gràcies a aquest saviem en cada moment quina feina haviem de fer i que ens faltava acabar.
El calendari i el temps pensat per a la realització de les parts del treball, en canvi, no l’hem seguit estrictament ja que el vàrem dissenyar sense saber exactament encara, com havia de ser un guió de projecte de recerca. El temps d’elaboració dels apartats del treball per tant, no ha estat seguit estrictament i hem acabat el treball més tard del previst i amb una mica més de feina acumulada al final de la prevista. No haber seguit estrictament el calendari ens ha servit per aprendre de cara al projecte de recerca de l’any vinent que s’ha de ser més constant en el treball i organitzar més temps per a la elaboració del nucli del treball, és a dir, la creació del cos d’aquest.
D’altra banda, tots els altres objectius del treball, han estat satisfets i conciderem que ens ha quedat un treball excel·lent i que compleix tots els requisits exigits per a un bon projecte de recerca sobre les fonts del municipi de Calders.

A més dels objectius que ens haviem proposat a l’inici del treball, hem tingut noves idees i les hem decidit tirar endevant, com ara:
Hem portat a terme la creació d’un blog amb tot el treball adjunt per tal d’enllaçar els Codis QR amb les fonts corresponents i poder mostrar el treball que hem realitzat a tot aquell interessat. Aquest blog és www.fontsdecalders.blogspot.com
Hem presentat també una instancia a l’Ajuntament del municipi de Calders amb la intenció de que acceptin el nostre treball i que adjuntin a cada font l’icona del Codi QR de la font corresponent amb l’enllaç que dirigeix a l’intessat a l’entrada de la fitxa tècnica de la font.

Gràcies als coneixaments i al GPS facilitat pel nostre professor hem pogut crear també un recorregut que passa per algunes de les fonts del municipi. L’itinerari l’hem adjuntat al Google Earth i d’aquesta manera hem pogut digitalitzar tot el nostre recorregut per tal de poder-lo mostrar als interessats d’aquest.

Personalment aquest treball ens ha aportat moltissima informació nova ja que només coneixiem algunes de les fonts de Calders.
Hem descobert fonts noves, procedències dels noms de les fonts, ubicacions de totes aquestes... Hem après també que Calders és un poble molt ric en aigues i fonts.
Gràcies a aquest treball hem après a fer funcionar el programa d’ordinador Microsoft Acces, el programa Compegps, el GPS, la utilització dels Codis QR i hem practicat i portat a terme els nostres coneixaments sobre el blog i el programa Google Earth.

El perquè del títol del projecte va sorgir del nostre professor que ens va aconsellar que aquest podia ser un títol pel treball i ens va semblar molt encertat ja que les fonts que hi ha actualment a Calders no tenen ús habitual, però que, antigament les utilitzaven, sobretot, les noies per anar a buscar aigua amb el càntir per a l’ús domèstic.


Esperem que aquest treball sigui satisfactori per a tothom interessat en conèixer les fonts del nostre municipi de Calders.