GLOSSARI

Càntir: Recipient on es posa aigua per beure a galet. És més ample de dalt que de baix i té una nança i dos brocs: un de gros per a omplir-lo i un de petit per a beure.

Brollar: Sortir de terra l'aigua, especialment amb una certa impetuositat, formant broll.

Broc: Part d'un recipient en forma de bec o canó per on s'aboca el líquid que conté, generalment aigua, oli o vi.

Safareig: Petita cambra, indret, en una casa, generalment prop de la cuina, on és instal·lat o construït el safareig. Bassa d’aigua construïda per tal de poder-hi rentar la roba.
Fer safareig o haver-hi safareig és una expressió que indica haver-hi xafarderies, enraonies, comentar alguna cosa públicamente.

Gorg: Clot pregon en el llit d'un corrent d'aigua, on aquesta s'entolla o alenteix el curs. Estanyol no permanent que s'allarga seguint l'eix del llit major d'un curs d'aigua. Estany de muntanya relativament petit.

Pica: Recipient còncau fet amb un material resistent destinat a rebre aigua per a diversos usos : l'aigüera de la cuina té dues piquesconstrucció d'una font.

Torrent: Corrent d'aigua, abundant i amb molta força, que s'origina quan plou molt o quan es produeix un desglaç

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada