INTRODUCCIÓ

La nostra principal finalitat doncs, ha estat poder transmetre a la població la gran quantitat de fonts que tenim dins la superfície del nostre poble i la importància que tenen cadascuna d’elles.

Aquesta producció consta, per tant, d’unes fitxes tècniques i d’una base de dades en les es troben totes les característiques que hem tingut com a objectius d’explicar sobre cada font.

Hem escollit aquest tema per a realitzar el projecte ja que el treball havia de tractar sobre quelcom especial del nostre poble i vàrem pensar que, ja que Calders té un gran nombre de fonts i algunes d’elles són bastant conegudes, seria interessant fer-ne un recull i aprendre’n les característiques principals de cadascuna d’elles.


Per tant, els nostres objectius envers aquest projecte han estat:
- Conèixer els antecedents dels noms de les fonts amb històries prèvies importants.
- Saber-ne la ubicació exacte gràcies a les coordenades i l’altura.
- Descobrir els estats de cada font; comprovar si en raja aigua actualment i si ho fa periòdica o esporàdicament. En cas de que no en raji, coneixe’n els motius.
- Informar de que l’aigua de cap font és tractada però que l’ús d’aquesta no és perjudicial per a la salut en el cas d’algunes fonts en particular.
- Nombrar les fonts, ordenar-les i crear una fitxa tècnica de cada una d’elles amb la seva informació corresponent.
- Crear una icona de Codi QR de cada font que tingui un enllaç amb el blog i que des d’allà es pugui consultar la fitxa tècnica corresponent.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada